Verdighet – «Til ettertanke» Dag 8

Dagens tema er: Verdighet. «Verdighet er en følelse av verdifullhet og respekt. Den kommer når vi husker hvem vi egentlig er og hensikten med livet vårt. Når vi er bevisst vår egen verdighet, har vi en holdning av selvaktelse, respekt og naturlig tillit. Vi beveger oss og snakker på en verdig måte. Vi unngår handlinger […]