“Til ettertanke” Dag 3

Dagens tema er: Barmhjertighet. “Barmhjertighet er å velsigne andre med vår medfølelse og tilgivelse. Vi berøres av deres lidelse og ønsker å hjelpe. Rettferdighet er å gi folk det de fortjener. Barmhjertighet er å gi dem mer enn de fortjener. Vi viser barmjertighet når vi gir oss selv og andre en ny mulighet etter en […]