Når du står opp for deg selv, møter du nok motstand… «Til ettertanke» Dag 15

Dagens tema er: Integritet. «Integritet er å stå for det vi mener er riktig. Vi er trofaste mot idelalene våre og etterlever våre dypeste verdier. Vi holder pålitelig avtalene vi har til oss selv. Handlingene våre er i tråd med ordene våre. Vi streber etter å balansere feilfri integritet og ufeilbar ømhet for andre og […]