Det du fokuserer på, vil du se mer av………eller?

Vi er skapende mennesker, og hvert minutt på dagen skaper vi livet vårt. Tankene skaper følelser, og følelsene blir frekvenser/radiobølger som sendes ut og blir «magnetiske». Det er følelsene som skaper, eller rettere sagt det nivået vi vibrerer på som skaper våre liv. En følelse blir skapt av våre tanker, hvis vi fokuserer lenge nok […]